วิสัยทัศน์ VISION

สรรค์สร้างวัฒนธรรมทางด้านอาหาร
ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ผู้คน

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์อันน่าหลงใหลและมีเอกลัษณ์ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ
 • ร่วมมือกับผู้ผลิต และดำเนินการปรับปรุงสินค้าเพื่อตามหาคุณภาพที่ดียิ่งกว่า
 • รับฟังความเห็นของผู้จัดจำหน่าย และสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างประสิทธิภาพ
  ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด
 • ส่งมอบวัตถุดิบทางอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งทุกคนสามารถไว้วางใจได้
 • ไปทุกแห่งในโลกเพื่อค้นหาวัตถุดิบทางอาหารที่น่าสนใจ

บริษัท มารุอิบุสซัง จำกัด ได้เปลี่ยนมาเป็น“FOOD BOAT”เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ดียิ่งกว่า

ขณะนี้ย่างเข้าปีที่ 11 ของการนำสโนว์ไอซ์ซึ่งเป็นที่นิยมในไต้หวันเข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นเพียงกระแสที่ผ่านมาชั่วคราว
แต่ได้ค่อยๆ กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการกินไอศครีมและน้ำแข็งไสในญี่ปุ่น บริษัท มารุอิบุสซัง จำกัด ซึ่งสร้างสรรค์สินค้าออกมามากมาย
ได้นำสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจำนวนมากมารวมกัน และจัดตั้ง “FOOD BOAT” ขึ้นเป็นแบรนด์ของบริษัทหลังจากที่ได้รอคอยมาเป็นเวลายาวนาน
นอกจากนี้ยังได้จัดตั้ง “บริษัท เอ็มโกลบอล จำกัด” ขึ้นใช้เป็นฐานในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ และได้ออกเรือเดินทางสู่โลก เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านอาหาร
ที่ทำให้หัวใจพองโต และมุ่งไปสู่อนาคตที่ดียิ่งกว่า

ประธานกรรมการบริหาร (CHAO WEI TSO)

ภาพรวมบริษัท COMPANY

 • ชื่อนิติบุคคล
  FOOD BOAT Thailand (JFC Marketing (Thailand) Co., ltd.)
 • เว็บไซต์
  http://th.foodboat.org
 • ที่ตั้ง
  888/208 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

การสั่งซื้อ
ติดต่อสอบถาม

ทีมงานเฉพาะกิจคอยให้คำปรึ
กษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการปฏิบัติจริง

ติดต่อสอบถาม คลิ้กที่นี่ สั่งซื้อสินค้า คลิ้กที่นี่