กรอบนอก นุ่มใน!
มันฝรั่งทอดแบบยาว

ความยาวอันน่าตกใจ!มันฝรั่งทอด Long Dragon เป็นมันฝรั่งทอดยาวประมาณ 30cm เต็มเปี่ยมทั้งปริมาณและหน้าตาที่มองเห็น ด้านนอกหอมกรอบ ส่วนด้านในร้อนนุ่ม สามารถแบ่งกันกับเพื่อนหรือครอบครัวก็ได้ เป็นเมนูซื้อกลับบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
ผงมันฝรั่งซึ่งบรรจุความอร่อยของมันฝรั่งคุณภาพดีผลิตจากประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถเก็บไว้ได้ในที่อุณหภูมิปกติ เหมาะที่จะนำไปทำมันฝรั่งทอด เพียงแค่กวนผงมันฝรั่งในสภาพผงกับน้ำเย็นแล้วนำไปบีบเป็นรูปทรงยาว และทอดกรอบในน้ำมัน ก็จะได้มันฝรั่งทอดรูปทรงยาวแสนอร่อยออกมา
ปัจจุบัน ในแต่ละประเทศ อาทิ จีน เกาหลี ไต้หวัน และไทย ได้ตื่นตากับความยาว และก่อให้เกิดคลื่นแห่งความนิยมอย่างรวดเร็ว หลังจากนี้ก็คาดว่าจะขยายต่อไปยังเวียตนาม ฮ่องกง อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ด้วย เนื่องจากวัตถุดิบสามารถเก็บไว้ภายใต้อุณหภูมิปกติได้ จึงสามารถแผ่กระจายไปยังพื้นที่ซึ่งไม่มีอุปกรณ์แช่แข็งได้อีกด้วย

เหตุผลแห่งความอร่อยของมันฝรั่งทอด Long dragon

สัมผัสแห่งการกินที่กรอบอร่อยต่างจากมันฝรั่งแช่แข็ง มีความอร่อยของมันฝรั่งทอดเสร็จใหม่ๆ และเนื่องจาก
ถูกทอดขึ้นมาด้วยวัตถุดิบซึ่งเป็นผงละเอียดไม่ดูดซับน้ามันส่วนเกิน จึงทำให้ด้านนอกกรอบ แต่ด้านในยังมี
ความรู้สึกร้อนและนุ่มอย่างเต็มเปี่ยม ไม่จำเป็นต้องปรุงทิ้งไว้เนื่องจากไม่เสียวลาในการปรุง เพียงแค่ทอดด้วย
อุณหภูมิ 180 องศา เป็นเวลา 2 นาที จะได้ความรู้สึกถึงปริมาณ และสัมผัสแห่งการกินถึงความอร่อยที่ทอดเสร็จใหม่
ซึ่งมันฝรั่งแช่แข็งให้ไม่ได้ ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

สามารถเก็บรักษาได้นานภายใต้อุณหภูมิปกติ!
ทำให้ขั้นตอนการปรุงง่ายลง

เนื่องจากเป็นวัตถุดิบแห้ง ทำให้สามารถขนส่งและเก็บรักษาได้ภายใต้อุณหภูมิปกติ และการปรุงอาหาร
ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องมีตู้เก็บแช่แข็ง นอกจากนี้ยังสามารถนำออกมาใช้เท่าที่จำเป็นได้
จึงสามารถลดของเหลือทิ้งให้น้อยลงได้อย่างมาก
เ วลาในการปรุงคือ 120 วินาที ไม่จำเป็นต้องทอดทิ้งไว้ จึงสามารถนำเสนอมันฝรั่งทอดเสร็จใหม่ให้แก่ลูกค้า
ได้ทุกเวลา
สิ่งที่จำเป็นต้องใช้เป็นวัตถุดิบคือ ผงมันฝรั่ง น้ำเย็น และน้ำมันเท่านั้น เพียงเท่านี้ก็สามารถนำเสนอสินค้าที่
อร่อยเป็นที่กล่าวถึงได้แม้จะใช้เพียงวัตถุดิบง่ายๆ ก็ตาม อุปกรณ์ที่ใช้รีดมันฝรั่งที่ผสมแล้วให้เป็นมันฝรั่งยาว
มีอยู่2 แบบ คือ อุปกรณ์รีดมันฝรั่งด้วยมือ (Hand masher) ซึ่งนำมาใช้งานได้ง่าย และอุปกรณ์รีดมันฝรั่งแบบยาว
ซึ่งเหมาะที่จะใช้เพื่อการผลิตและจำหน่ายเป็นปริมาณมาก
สามารถเลือกสรรค์ได้ตามการใช้งานและโอกาส

  • เครื่องบี้มันฝรั่งด้วยมือ (hand masher)อุปกรณ์รีดมันฝรั่งด้วยมือ (Hand masher)
  • เครื่องทำมันฝรั่งแบบยาวอุปกรณ์รีดมันฝรั่งแบบยาว

การสั่งซื้อ
ติดต่อสอบถาม

ทีมงานเฉพาะกิจคอยให้คำปรึ
กษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการปฏิบัติจริง

ติดต่อสอบถาม คลิ้กที่นี่ สั่งซื้อสินค้า คลิ้กที่นี่